04 Juni, 2011

Sistem bahan bakar sepeda motor

Sistem bahan bakar merupakan sistem yang berfungsi untuk menampung bahan bakar yang diperlukan selama perjalanan, mencampur udara dan bahan bakar pada komposisi yang paling tepat, mengkabutkan bahan bakar, mengontrol jumlah campuran yang masuk kedalam silinder guna mengontrol tenaga dan kecepatan sepeda motor.
Komponen sistem bahan bakar pada sepeda motor adalah:
1. Saringan udara berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran yang ada di udara agar tidak masuk ke dalam silinder.
2. Tangki bahan bakar berfungsi: menampung bahan bakar yang diperlukan selama perjalanan
3. Kran bahan bakar berfungsi: menutup dan membuka aliran bahan bakar dari tangki ke karburator
4. Saringan bahan bakar berfungsi: menyaring kotoran pada bahan bakar yang akan masuk ke karburator agar kotoran tidak menyumbat saluran atau spuyer karburator.

Sistem bahan bakar merupakan sistem yang berfungsi untuk menampung bahan bakar yang diperlukan selama perjalanan, mencampur udara dan bahan bakar pada komposisi yang paling tepat, mengkabutkan bahan bakar, mengontrol jumlah campuran yang masuk kedalam silinder guna mengontrol tenaga dan kecepatan sepeda motor.
Komponen sistem bahan bakar pada sepeda motor adalah:
1. Saringan udara berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran yang ada di udara agar tidak masuk ke dalam silinder.
2. Tangki bahan bakar berfungsi: menampung bahan bakar yang diperlukan selama perjalanan
3. Kran bahan bakar berfungsi: menutup dan membuka aliran bahan bakar dari tangki ke karburator
4. Saringan bahan bakar berfungsi: menyaring kotoran pada bahan bakar yang akan masuk ke karburator agar kotoran tidak menyumbat saluran atau spuyer karburator.Gambar 46. Sistem Bahan Bakar Sepeda Motor

5. Karburator berfungsi :
a. mencampur udara dan bahan bakar pada komposisi yang paling tepat,
b. mengkabutkan bahan bakar sehingga mudah dibakar
c. mengontrol jumlah campuran yang masuk kedalam silinder guna mengontrol tenaga dan kecepatan sepeda motor.


Gambar Sistem Bahan Bakar Sepeda Motor

5. Karburator berfungsi :
a. mencampur udara dan bahan bakar pada komposisi yang paling tepat,
b. mengkabutkan bahan bakar sehingga mudah dibakar
c. mengontrol jumlah campuran yang masuk kedalam silinder guna mengontrol tenaga dan kecepatan sepeda motor.

1 komentar: